Ý nghĩa các thông số khi in trong Microsoft Word

01:36 |

Trong Microsoft Word, trước khi muốn in một văn bản bạn cần canh chỉnh cho trang in vừa vặn và phù hợp với khổ giấy. Bao gồm Font chữ, cỡ chữ, canh lề, dàn trang…bằng các thao tác thông thường trong word.
Sau đó bạn vào File-> Print review để xem toàn bộ văn bản mình vừa chỉnh sửa có chuẩn với tổng thể trang giấy hay chưa?? Nếu chưa, bạn hãy tiếp tục chỉnh sửa cho phù hợp. Nếu đã hài lòng, bạn bắt đầu cho in bằng cách: vào File -> Print và tham khảo ý nghĩa các thông số in như sau để hiệu chỉnh cho phù hợp:

 1. Printer Name: là tên máy in. Nếu máy tính bạn đang dùng có kết nối nhiều máy in trong cùng hệ thống, hãy chọn tên máy in thuận tiện và phù hợp nhất với bạn bằng cách nhấn vào mũi tên xổ xuống và click vào tên máy in được chọn.
 2. Manual duplex: Chọn in hai mặt, mỗi trang văn bản sẽ được in lên một mặt của tờ giấy in, trong trường hợp máy in không có chức năng tự động in 2 mặt (máy in thông thường). Sau khi in xong một mặt, word sẽ nhắc nạp giấy vào lại để in tiếp mặt thứ hai.
 3. All: Chọn in tất cả các trang văn bản.
 4. Current page: Chỉ in trang đang được đặt dấu nháy của con trỏ chuột hoặc trang đầu tiên được đánh dấu.
 5. Selection: Chỉ in phần nội dung được chọn bằng cách đánh dấu (bôi đen). Chức năng này chỉ được hiển thị khi nội dung trong văn bản được đánh dấu.
 6. Pages: In trang được yêu cầu, bằng cách nhập số thứ tự trang vào sô. Nếu muốn in từng trang cụ thể, bạn nhập số thứ tự các trang và phân cách nhau bằng dấu phẩy, cách này thích hợp khi bạn chỉ muốn in từng trang không theo nguyên tắc nào. Còn nếu muốn in liên tục từ trang này tới trang kia, bạn không cần phải mất thời gian gõ thứ tự từng trang, bạn chỉ cần nhập thứ tự trang đầu đến trang cuối muốn in và phân cách bằng dấu “-“.
VD: Bạn muốn in các trang 3, trang 5 và từ trang 7 đến trang 15 bạn có thể nhập là: 3,5,7-15
 1. Number of copies: Chọn số lượng bản in (VD bạn muốn in 3 đơn xin việc bạn nhập là: 3).
 2. Collate: Chọn cách sắp xếp khi in nhiều bản (có thể chọn giấy inhttps://www.vmax.vn/van-phong-pham/giay/giay-in-photo-1883.html ra được xếp theo thứ tự 11-22-33 hoặc 123-123).
 3. Print what: Chọn nội dung muốn in, mặc định là Document để chỉ in nội dung văn bản.
 4. Print: Chọn in tất cả các trang hay chỉ in trang lẻ (Odd pages: 1,3,5,...) hoặc trang chẵn (Even pages: 2,4,6,...)
 5. Pages per sheet: Chọn số trang văn bản muốn in trong một tờ giấy. Nếu chọn nhiều hơn một thì các trang văn bản sẽ được thu nhỏ lại cho vừa với một trang của khổ giấy in đã chọn
 6. Scale to paper size: Điều chỉnh kích thước của bản in cho vừa với khổ giấy trong trường hợp kích thước của trang văn bản và khổ giấy in khác nhau. Chức năng này lưu ý cho các bạn hay quên chọn khổ trước khi in là A4 hoặc Letter.
Sau khi chọn xong các thông số nhấn nút Ok để ra lệnh in hoặc nhấn Cancel để hủy lệnh in.